Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Γιατί να συνεργαστείτε με τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ

Για να δημιουργήσετε τους αυριανούς σας συνεργάτες.
Εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ για την επιχείρησή σας. Δημιουργήστε ειδικευμένο προσωπικό, προσαρμοσμένο απόλυτα στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Η πρακτική εκπαίδευση, διαμονή και σίτιση των μαθητών επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, κάνοντας την εξέλιξη των μελλοντικών σας συνεργατών μία μεγάλη πρόκληση.

Γιατί η οικονομική σας επιβάρυνση είναι ελάχιστη.
Τα οικονομικά και ασφαλιστικά κίνητρα είναι πολλά. Μειωμένα ποσοστά αμοιβής, τα οποία υπολογίζονται με βάση το ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και επιδότηση, η οποία ανέρχεται στα  12 ευρώ και καταβάλλεται στους εργοδότες, για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης.

Γιατί οι διαδικασίες είναι απλές.
Η συνεργασία ανάμεσα στον ΟΑΕΔ, την επιχείρησή σας και τον μαθητή σφραγίζεται με την υπογραφή Συμφωνητικού Μαθητείας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις του εργοδότη και του μαθητή. Η συνεργασία σας ξεκινά άμεσα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, χωρίς καμία γραφειοκρατία.

Γιατί ο ΟΑΕΔ θα είναι κοντά σας σε κάθε σας βήμα.
Οι εκπαιδευτικοί μας θα είναι δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των μαθητών μας στην επιχείρησή σας. Κάθε εκπαιδευτής-σύμβουλος, υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας των μαθητών, θα στηρίζει και θα συμβουλεύει την επιχείρηση και τον μαθητή, με σκοπό την καλύτερη εξέλιξη της συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ