Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ – Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας;

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου.

2. Τι είναι η Μαθητεία;

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

3. Πόσο διαρκεί η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ.;

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Οι μαθητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα υλοποιούνται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ΕΠΑ.Σ.

4. Ποια είναι η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών;

Με πρόσφατη ρύθμιση, η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα τέσσερα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης.

5. Ποια η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση;

Η επιχείρηση, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης επιδοτείται με 12 ευρώ για κάθε μαθητή ημερησίως. Η επιδότηση καταβάλλεται είτε στον εργοδότη ή απευθείας στον μαθητή. Το έργο της «Πρακτικής Άσκησης των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Απόφαση Ένταξης Πράξης Α50462/25-8-2010) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Υπεύθυνη Δημοσιότητας του έργου «Πρακτικής Άσκηση των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» είναι η κ. Μαρία Μπαρτσώκα (Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-99.89.711 (κα. Ε. Δημοπούλου) και 210-99.89.919 (κα. Μ. Μπαρτσώκα).

end faq