Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) - ΟΑΕΔ

 

Γενικά


Ο ΟΑΕΔ εκτός από τον τομέα της Μαθητείας, δραστηριοποιείται και στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη λειτουργία 29 ΙΕΚ μεταλυκειακού επιπέδου πανελλαδικά, στα οποία φοιτούν 2500 σπουδαστές, σε 32 σύγχρονες ειδικότητες.


Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, απ΄ όπου εγκρίνεται και η χρήση λειτουργίας των προγραμμάτων Κατάρτισης.


Στόχος τους είναι να παρέχουν στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση και να τους εξασφαλίζουν τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοιες δεξιότητες ώστε να διευκολύνεται η ένταξη τους στην παραγωγική διαδικασία.


Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης με καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. ( www.eoppep.gr )

 

Φοίτηση-Αξιολόγηση-Πιστοποίηση


Η φοίτηση στα ΙΕΚ έχει διάρκεια έως δύο έτη.


Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.


Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά, θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.


Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτιση τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.


Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. ( www.eoppep.gr ) .

 

 

**** Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης είναι κριτήριο επιλογής από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα.