Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για Μαθητές και Γονείς

Σύμφωνα με το Ν.3475/3.7.2006, τα Τ.Ε.Ε Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ μετατρέπονται σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Επαγγελματικές Σχολές). Η μετατροπή αυτή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος, αρχίζοντας απο την Α' τάξη το Σχολικό Έτος 2007-2008.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας χορηγείται πτυχίο με επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων επιπέδου ΙΙΙ (3), το οποίο αποκτούσαν μέχρι τώρα οι απόφοιτοι του Β' Κύκλου Τ.Ε.Ε.

Το πτυχίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ.

Σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας αυτά καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα απο γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)