Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Ανακοινώσεις

Οδηγός Διαχείρισης για την Πρακτική Άσκηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.

Οδηγός Διαχείρισης για την Πρακτική Άσκηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.