Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Καθηγητές στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

 

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ γίνονται με την έναρξη του κάθε σχολικού έτους, δηλ. μετά τις 20 Σεπτέμβρη κάθε έτους.
Δημοσιεύεται προκήρυξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑ.Σ, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου κάθε έτους, υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-05-2010) Υπουργική Απόφαση.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).
Ο μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα που ανατίθενται είναι όσες προβλέπονται ως υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού του αντίστοιχου κλάδου (ΠΕ:21, TE:22, ΔΕ:26).
Το χρηματικό ποσό της αμοιβής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ, ανά κλάδο καθορίζεται με την υπ΄ αριθμ. 2/59250/0022 (ΦΕΚ 5/Β/7-01-2009) Υπουργική Απόφαση.

 

 

Προκήρυξη Ειδικοτήτων Ωρομισθίων Εκπ/κών ΕΠΑ.Σ