Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Σπουδαστές στα ΙΕΚ

 

Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ έχουν οι απόφοιτοι λυκείου (κάθε τύπου: Γενικού, Τεχνικού, Επαγγελματικού, Πολυκλαδικού, Ενιαίου), καθώς και οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄Κύκλου σπουδών, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ ( Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή του ν.3475/2006),ανεξαρτήτως ηλικίας.


• Στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ οι καταρτιζόμενοι δεν πληρώνουν δίδακτρα, παρά μόνο παράβολο 45 ευρώ με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο κατάρτισης, υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)


Εγγραφές στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ γίνονται δύο φορές σε κάθε έτος κατάρτισης:


-Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη για το Χειμερινό εξάμηνο και
-Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.


Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ κάθε εξάμηνο.

 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα www.eoppep.gr.