Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι οι Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας. Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διαπαιδαγώγηση βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλικίας, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μικρών παιδιών. Μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν απλές παιδαγωγικές δράσεις. Αποκτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σχετικά με την Προσχολική Αγωγή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας» αποκτούν τις εξειδικευμένες παιδαγωγικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως

 

  • βοηθοί βρεφονηπιοκόμων

  • ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνοντας την φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών βοηθώντας την εργαζόμενη μητέρα.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως υπάλληλος σε :

 

  • βρεφονηπιακούς σταθμούς (δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς)

  • κέντρα δημιουργικής απασχόλησης

  • κέντρα υποδοχής και διαμονής βρεφών και νηπίων

  • παιδότοπους

  • κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού

  • κατασκηνώσεις

  • μαιευτικές κλινικές

 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.