Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Βοηθών Φαρμακείου

Το κύριο αντικείμενο σπουδών της ειδικότητας εστιάζεται στους τομείς της φαρμακογνωσίας, και τη συνταγολόγηση φαρμάκων με παροχή των σχετικών με τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα θεωρητικών γνώσεων και εργαστηριακών δεξιοτήτων. Ειδική εστίαση γίνεται σε θέματα φαρμακογνωσίας, φαρμακοτεχνίας, και συνταγογράφησης καθώς και της χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή φαρμακοσκευασμάτων και καλλυντικών.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Φαρμακείου» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως βοηθοί :

 

  • κυρίως στο χώρο ενός φαρμακείου για την εκτέλεση συνταγών, τις παραγγελίες, την παραλαβή την ομαδοποίηση και την τακτοποίηση των φαρμάκων

  • σε διαδικασίες παρασκευής και προώθησης φαρμάκων και καλλυντικών. 

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως υπάλληλος σε : 

  • φαρμακεία και φαρμακαποθήκες

  • ιατρικά κέντρα και κλινικές

  • φαρμακευτικές εταιρείες (παραγωγής και προώθησης φαρμάκων)

  • αντιπροσωπίες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών

  • αντιπροσωπείες και καταστήματα καλλυντικών

  • ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας

  • στο Δημόσιο τομέα (νοσοκομεία, φαρμακευτικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία). 

Προβλέπεται ειδική άδεια για την άσκηση αυτού του επαγγέλματος (προϋπηρεσία ενός χρόνου και εξετάσεις (ΦΕΚ 73/Α/06.04.2006).

Το πτυχίο της ειδικότητας δεν παρέχει αντιστοιχία με ειδικότητα των ΙΕΚ για περαιτέρω εξειδίκευση. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. στο πρώτο εξάμηνο για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.