Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Αργυροχρυσοχοΐας

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η Αργυροχρυσοχοΐα (με απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων) για τη σχεδίαση και την εργαστηριακή κατασκευή κοσμημάτων απλής και σύνθετης μορφής (χειροποίητων και παραγωγικών), με τη σωστή χρήση κατάλληλων πρώτων υλών, εργαλείων και μηχανών και την τήρηση των σχετικών κανόνων τεχνολογίας, υγιεινής και ασφάλειας. Ειδική εστίαση γίνεται σε θεωρητικές γνώσεις και εργαστηριακή εμπειρία, στις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής χειροποίητων και παραγωγικών κοσμημάτων σύνθετης μορφής.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Αργυροχρυσοχοΐας» αποκτούν θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό και την κατασκευή χειροποίητων και παραγωγικών προϊόντων κοσμηματοποιΐας σύνθετης μορφής.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα:

  • να οργανώσει και να λειτουργήσει δικό του εργαστήριο

  • να απασχοληθεί ως εξειδικευμένος τεχνίτης σε άλλα εργαστήρια.

  • πρόσβασης σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: