Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων

Το κύριο αντικείμενο σπουδών αφορά στην τεχνολογία της εκτύπωσης έντυπου υλικού με την παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση των σύγχρονων τεχνικών και μηχανών εκτύπωσης. Παράλληλα παρέχονται γνώσεις στο σχεδιασμό εντύπων και στις μετεκτυπωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση των παραγόμενων προϊόντων. Ειδική εστίαση γίνεται σε θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση τεχνικών και μηχανών εκτύπωσης.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων» αποκτούν τις θεωρητικές και τις τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνικοί σε διαδικασίες εκτύπωσης και τελικής μορφοποίησης εντύπου υλικού χρησιμοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους της νέας τεχνολογίας.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας αυτής ασχολείται κατά βάση με τις εκτυπωτικές εργασίες παραγωγής εντύπων και μπορεί να απασχοληθεί :

 

  • ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του τυπογραφείο,

  • ως υπάλληλος, 

  • σε τυπογραφεία

  • σε μεγάλες εκτυπωτικές επιχειρήσεις και συγκροτήματα

  • Οργανισμούς του Δημοσίου (π,χ, Εθνικό Τυπογραφείο) όπου προβλέπεται η ειδικότητα. 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: