Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

Το κύριο αντικείμενο σπουδών αφορά στην ηλεκτρονική σχεδίαση των προς εκτύπωση εντύπων και σκοπεύει στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τον αισθητικό σχεδιασμό ενός εντύπου με την πραγματοποίηση μιας σειράς ενεργειών που αφορούν:

 

  • στο σχεδιασμό της παραγωγής και γραφιστικής εντύπου, την επεξεργασία και στοιχειοθεσία, τη μορφοποίηση των στοιχείων σελίδας, την ένθεση και σελιδοποίηση

  • στη ψηφιοποίηση δεδομένων σε αναλογική μορφή, τη ψηφιοποίηση δεδομένων από αναλογική μορφή, το διαχωρισμό χρωμάτων, την επεξεργασία εικόνας και το διαχωρισμό των χρωμάτων

  • στη συναρμογή των στοιχείων και των σελίδων του εντύπου, το μοντάζ και την κατασκευή δοκιμίου εκτύπωσης. Ειδική εστίαση γίνεται σε θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση πολυμέσων και λογισμικών σχεδιασμού και παραγωγής μακετών εντύπων. 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» αποκτούν τις θεωρητικές και τις τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνικοί στον αισθητικό σχεδιασμό εντύπου υλικού με τις σύγχρονες μεθόδους της νέας τεχνολογίας.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας αυτής ασχολείται κατά βάση με τον σχεδιασμό και τις προεκτυπωτικές εργασίες παραγωγής εντύπων και μπορεί να απασχοληθεί: 

  • ως ελεύθερος συνεργάτης

  • ως υπάλληλος

  • σε τυπογραφεία

  • σε μεγάλες εκτυπωτικές επιχειρήσεις και συγκροτήματα

  • σε Οργανισμούς του Δημοσίου (π,χ, Εθνικό Τυπογραφείο) όπου προβλέπεται η ειδικότητα. 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα λειτουργεί στις παρακάτω σχολές: