Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η Αρτοποιία και η Ζαχαροπλαστική Τέχνη (θεωρία και πράξη) και η εφαρμογή των βασικών αρχών τους σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη διαχείριση πρώτων υλών και τροφίμων.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής » αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:

 

 • να δραστηριοποιούνται ως τεχνίτες αρτοποιείου ή και ζαχαροπλαστείου προετοιμάζοντας, παρασκευάζοντας, παραθέτοντας αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα

 • να είναι σε θέση να επιμελούνται τον εξοπλισμό και τη διάταξη του χώρου εργασίας τους

 • να διασφαλίζουν στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, την τήρηση των κανόνων της ορθής επαγγελματικής πρακτικής, την χρήση των πρώτων υλών κατά την κείμενη νομοθεσία, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας (Ν. 3526/2007 άρθρο 3, ΦΕΚ 24/9.02.2007)

 • να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του τελικού προϊόντος που παράγουν ή διαχειρίζονται με σκοπό την προστασία του καταναλωτή (Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967, άρθρο 5, ΦΕΚ 2718/8.10.2012).

 

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

 

Ο τίτλος σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί ο απόφοιτος ως υπεύθυνος αρτοποιίας (Ν. 3526/2007 άρθρο 1, παραγρ. ιη) καθότι σύμφωνα με τον Ν. 3526/2007 άρθρο 3, ΦΕΚ 24/9.02.2007, δεν επιτρέπεται η λειτουργία αρτοποιείου χωρίς να έχει ορισθεί ο υπεύθυνος αρτοποιίας. Επίσης, προσφέρει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα απασχόλησης ως:

 

 • ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση για την παρασκευή και πώληση αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής 

 • ειδικευμένος τεχνίτης

 • σε συνοικιακούς φούρνους και ζαχαροπλαστεία

 • σε μικρές επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιοτεχνίας και του εμπορίου άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής

 • σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού - τουριστικού τομέα (τμήματα ζαχαροπλαστείου ξενοδοχειακών, επισιτιστικών μονάδων και μονάδων μαζικής εστίασης, κρουαζιερόπλοιων, αεροπορικών εταιρειών, κ.ά.)

 • στην αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια βιομηχανία άρτου

 • σε μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου

 • σε φούρνους νοσοκομείων, στρατιωτικών μονάδων

 • σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παρασκευής γλυκισμάτων, αρτοποιημάτων και επεξεργασίας γάλακτος (παγωτά, κρέμες, επιδόρπια γιαουρτιού κ.ά.)

 • σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παρασκευής πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.

 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρτοποιού – Ζαχαροπλάστη δεν απαιτείται επαγγελματική άδεια.

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.