Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

Το κύριο αντικείμενο των σπουδών αφορά στην εφαρμογή των κανόνων της αισθητικής αντίληψης και της τεχνικής στη διαμόρφωση των διακοσμητικών πετρωμάτων και κυρίως του μαρμάρου για τη δημιουργία αντικειμένων (χρηστικών και διακοσμητικών) και συνθέσεων υψηλής αισθητικής.

Ειδική εστίαση γίνεται στην τεχνική επεξεργασίας των μαρμάρινων επιφανειών κυρίως και όγκων για την κατασκευή καλλιτεχνικών αντικειμένων και συνθέσεων με επιμέρους αναφορά και σε εργασίες επίστρωσης και ορθομαρμάρωσης.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου» αποκτούν τις τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες αλλά και αισθητική/εικαστική συνείδηση και άποψη, ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνίτες για δημιουργία αντικειμένων και συνθέσεων υψηλής αισθητικής από μάρμαρο πέτρα και διακοσμητικά πετρώματα, αλλά και να εκτελούν εργασίες επίστρωσης και ορθομαρμάρωσης.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα απασχόλησης:

 

 • ως αυτοαπασχολούμενος

 • ως τεχνίτης σε:

  • βιοτεχνίες μαζικής παραγωγής μικροαντικειμένων βιομηχανικής γλυπτικής

  • συνεργεία ή εταιρείες κατασκευής ταφικών μνημείων

  • εταιρείες κατασκευής τεχνικών έργων

  • τεχνικές υπηρεσίες οργανισμών του δημοσίου (όπου υπάρχει θεσμοθετημένη θέση

 • υπό προϋποθέσεις, σε εργασίες συντήρησης αναστήλωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων, υπό τη στενή καθοδήγηση ειδικευμένου τεχνικού ή αρχαιολόγου.

 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε ΙΕΚ για περαιτέρω εξειδίκευση σε συναφή ειδικότητα.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος .