Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Επεξεργασίας Γούνας

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η τεχνολογία της κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων από γούνα με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις : 

  • στην κατεργασία και επεξεργασία γούνας και τη χρήση των απαιτούμενων μηχανημάτων

  • στο σχεδιασμό, τη ραφή των επιμέρους τμημάτων τους και το φινίρισμα των ενδυμάτων

  • στην έρευνα της αγοράς και την προώθηση του συγκεκριμένων προϊόντων.

Ειδική εστίαση γίνεται στην κατασκευή, μεταποίηση, επιδιόρθωση, ανακαίνιση εξωτερικών ενδυμάτων (ανδρικών και γυναικείων) από γούνα.

 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Επεξεργασία Γούνας» αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται σε εργασίες κατασκευής, μεταποίησης ή επιδιόρθωσης ενδυμάτων από γούνα, επιλογής των κατάλληλων γουνοδερμάτων (ολόκληρα ή μικρά κομμάτια), επεξεργάζεται και ράβει σύμφωνα με τα πατρόν και τα σχέδια.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει στον πτυχιούχο τη δυνατότητα απασχόλησης ως:

 

- υπάλληλος σε :

 

  • βιοτεχνίες επεξεργασίας δερμάτων και αποκομμάτων

  • οικοτεχνίες/εργαστήρια κατασκευής γουναρικών

  • εργαστήρια επιδιορθώσεων

  • καταστήματα πώλησης γουναρικών

  • οίκους υψηλής ραπτικής και μόδας 

- ελεύθερος επαγγελματίας, συστήνοντας μια δική του επιχείρηση.

 

Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε ΙΕΚ για περαιτέρω εξειδίκευση σε συναφή ειδικότητα.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν λειτουργεί κατά το τρέχον σχολικό έτος .