Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    

Πρακτική Άσκηση / Εργοδότες

Προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση, σχετικά με τους μαθητές, που ασκούνται πρακτικά στις επιχειρήσεις του Δημοσίου, ή Ιδιωτικού Τομέα, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 

3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

5. ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

6. ΔΩΡΑ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

7. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

8. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

9. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”. (ΕΣΠΑ 2007-2013)