Ο παρών ιστότοπος είναι ενημερωμένος μέχρι 22-4-2016. Επισκεφτείτε το νέο ιστότοπο www.oaed.gr    


Αίτηση για αξιολόγηση και ένταξη σε σχολή ΙΕΚ
Δείτε την αίτησή σας ή Ακύρωση